1375 HØN (Poståpneri)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:52:57
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/17a117d8-9155-4fce-8f00-b72577065c3c | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1375 HØN
Bokmål

Alternative navn
HØN
Bokmål

Etablering
01.10.1931 Asker (Kommune)

-Tidspunkt
01.10.1931
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
31.10.1990

-Tidspunkt
31.10.1990
Kode
1375
Forretningstype
Bokmål

Historikk

HØN poståpneri, på jernbaneholdeplassen, i Asker herred, Akershus fylke, under Oslo postktr., ble opprettet den 1.10.1931. Sirk. 28, 24.9.1931.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1.postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Fra 1.6.1965 lagt under Asker postktr. Sirk. 23, 14.6.1965.

Fra .7.1972 igjen lagt under Adm.avd. i Oslo postdistr. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering ble postkontoret 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

1375 HØN postkontor C i Asker og Bærum postregion ble lagt ned fra 1.11.1990. Ny postadresse: 1370 ASKER. Sirk. 30, 19.10.1990.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(1375)
Poståpnere/styrere:
Overtatt av Norges Statsbaner 1.10.1931.
Posteksp. Inger Aas 1.5.1971 (f. 1944).
Posteksp. Bjørnar Næstby 1.11.1979 (f.1949).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.10.1931 31.10.1990

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.10.1931 31.10.1990

--Tidligste tidspunkt
01.10.1931
--Seneste tidspunkt
31.10.1990
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål