Aasum, Finn (1957 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:35:46
12.01.2019 01:23:03
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/177fdab8-4f62-4077-abb1-a1c0f9af9716 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Aasum, Finn
Bokmål

Fornavn
Finn
Bokmål

Etternavn
Aasum
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1957

-Tidspunkt
1957
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Medlem av Forbundet Frie Fotografer.

Virkested:
1978-0000: Kongsvinger; Kongev.41

Bokmål

Referanse
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål