2054 MOGREINA (Postadresse)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:41
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/1747d68a-5472-4699-a6f9-943e158847a8 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
2054 MOGREINA
Bokmål

Alternative navn
MOGREINA
Bokmål

Etablering
-Tidspunkt
01.10.2000
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
2054
Forretningstype
Bokmål

Historikk

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.10.2000 ble en ny postadresse opprettet: 2054 MOGREINA. Kilde: Posten salg og distribusjon.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.10.2000 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.10.2000 ?

--Tidligste tidspunkt
01.10.2000
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål