Berg, Albert (1832 - 1916) [sv]

Berg, Albert (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:54
12.01.2019 00:14:46
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/1716b58a-b8d6-41d5-af8a-0ca700ef0b5f | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Berg, Albert
Svensk

Fornavn
Albert
Svensk

Etternavn
Berg
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
19.09.1832
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
20.01.1916
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Elev vid l´Epées institut för dövstumma i Paris 1841 och vid Manilla i Stockholm 1841-1848.
FrKA 1851-1853, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Kadett på linjeskeppet Karl XIII, expeditioner i Nordsjön och Östersjön.
Studier för Anselm Achenbach i Düsseldorf i Tyskland, 1853, och för Ary Scheffer i Frankrike.

Verksamhet: Marin- och landskapsmålare.Resor: Europa 1855-1865 (till lands och till sjöss).

Medlemskap: Agré FrKA 1860, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Deltog i stiftandet av Dövstumsföreningen 1867.
Svenska konstnärernas förening 1890.

Verk ett urval:
Representerad bl a i Nationalmuseum, i Göteborgs museum, i Vänersborgs museum och i länsresidenset i Karlskrona.
Flera utställningar i Sverige, den första 1865 och den sista 1897.

Svensk

Referanse
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Nordisk familjebok.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk