Collett, Christian Ancher (1771 - 1833) Plassholdere

Collett, Christian Ancher (svensk)

Livsrolle
Lisens
Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
13.10.2017 14:47:47
Publisert
Status

URI
http://data.nasjonalmuseet.no/resource/person_8736ab707
Navn
Collett, Christian Ancher
Bokmål

Collett, Christian Ancher
Svensk

Fødsel
1771 Buscherud gård i Modum

-Tidspunkt
1771
-Stedreferanse
Buscherud gård i Modum

--Sted (tekst)
Buscherud gård i Modum
Svensk
Død
1833 Bergen

-Tidspunkt
1833
-Stedreferanse
Bergen

--Sted (tekst)
Bergen
Svensk
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk