ABEONA (1859)

Beskrivelse
ABEONA
Nasjon: Norsk
Type: Slettopper
Byggeår: 1859
Byggested: Arendal, Norge
Endelig skjebne: Solgt Holland
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:07
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/163d94e1-8684-44ee-aabe-d7b72ccacb26 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ABEONA
Bokmål

Beskrivelse
ABEONA
Nasjon: Norsk
Type: Slettopper
Byggeår: 1859
Byggested: Arendal, Norge
Endelig skjebne: Solgt Holland
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Rigg: 3-mastet
Tonnasje:
285
Mål: 106,6 - 26,6 - 12,4
Bokmål

Mål
Tonnasje: 285

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
285
Lengde: 106,6 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
106,6
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bredde: 26,6 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
26,6
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Djupgående [sv]: 12,4 fot

-Måltype
Svensk

-Verdi
12,4
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bygget
1859 Arendal, Norge
1859

-Tidsperiode
1859

--Tidligste tidspunkt
1859
-Datokommentar
1859
Bokmål

-Stedreferanse
Arendal, Norge

--Sted (tekst)
Arendal, Norge
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål