RDF, SPARQL-spørsmål

RDF, SPARQL-fråga (svensk), RDF, SPARQL query (engelsk)

Type av kilde for dataset (KulturIT AS)

Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
19.09.2017 09:30:32
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/16166052-551b-46f8-8d8b-ab1891615583 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
RDF, SPARQL-spørsmål
Bokmål

RDF, SPARQL-fråga
Svensk

RDF, SPARQL query
Engelsk