Paulson, Svante (1906 - ) [sv]

Paulson, Svante (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/160eb26b-772b-4acb-bddc-03e33467c81f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Paulson, Svante
Swedish

First name
Svante
Swedish

Last name
Paulson
Swedish

Birth
-Time
19.11.1906
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTI 1929, Chalmers Tekniska Institut i Göteborg.
KTH 1930, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Assistent vid Länsarkitektkontoret i Växjö.
Stadsarkitekt i Halmstad.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
FSS från 1941, Föreningen Sveriges Stadsarkitekter.

Egna skrifter: Byggmästaren 1956-A:6, Sporthall i Halmstad.

Verk ett urval:
Sporthall i Halmstad 1955.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1505.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Medlemsmatrikel 1961.
Swedish

Editorial note
Swedish