1632 HUSLØS I ONSØY (Brevhus I)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:52:29
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/15b086d2-c4e6-4295-9a42-d2e4fd5d29d5 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1632 HUSLØS I ONSØY
Bokmål

Alternative navn
HUSLØS I ONSØY
Bokmål

Etablering
-Tidspunkt
01.07.1964
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.12.1979

-Tidspunkt
31.12.1979
Kode
1632
Forretningstype
Bokmål

Historikk

HUSLØS I ONSØY brevhus I, i Onsøy herred, Østfold fylke, under Fredrikstad postktr., ble opprettet den 1.7.1964. Sirk. 19, 13.6.1964.

Navnet ble fra 1.7.1975 endret til bare HUSLØS. Sirk. 17, 13.5.1975.

Brevhuset 1632 HUSLØS ble lagt ned fra 1.1.1980. Ny postadresse: 1625 MANSTAD. Sirk. 50, 20.12.1979.

(1632)
Brevhusstyrer:
Kjøpm. Rolf Nicolaisen 1.7.1964 (f.1926).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.07.1964 31.12.1979

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.07.1964 31.12.1979

--Tidligste tidspunkt
01.07.1964
--Seneste tidspunkt
31.12.1979
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål