Brun, Johan (1922 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:13
12.01.2019 01:26:06
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/14d1535a-ef4d-4b6f-9c4d-8c9ede90c52d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Brun, Johan
Bokmål

Fornavn
Johan
Bokmål

Etternavn
Brun
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1922

-Tidspunkt
1922
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Uvdal i Numedal 19.10.1922. Ansatt i Dagbladet siden 1948. Arbeidet ett år i Gyldendals blad Billedjournalen 1959-1960, men vendte tilbake til Dagbladet. Har deltatt på flere reportasjereiser som har resultert i bøker, bl a. "Kapp til kapp" 1956, "Safari" 1969 og "Vassfaret" 1969. Samarbeidet med Vera Henriksen om en serie historiske bøker hvorav den første ble en av "Årets vakreste bøker" våren 1985. Spesialområde: natur, fjell og fjord. Fotograf for Buskerud Fylkesfoto. I 1992 ble Brun utnevnt som fotosjef i LOOC i forbindelse med OL på Lillehammer 1994. Brun var ansatt i Dagbladet frem til han gikk av med pensjon i 1989.

Virkested:
1949-0000: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:
Skau, Enok m. fl. (red.): Norske pressefotografer, 1986
Laagendalsposten 09.10.1987
Fremtiden 10.06.1989
Ringerikes Blad 08.11.1993
Norsk fotografisk tidsskrift 76(1990) : 1, s. 10
Norsk fotografisk tidsskrift 79(1993) : 4, s. 52-54
Fotografi 38(2005) : 8, s. 18-25
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål