Anderson, Lars (1847 - 1909)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:36:27
12.01.2019 01:23:30
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/14c33bec-7fc0-461d-b473-b7e42081dceb | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Anderson, Lars
Bokmål

Fornavn
Lars
Bokmål

Etternavn
Anderson
Bokmål

Alternative navn
Andersen, Lr.
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1847

-Tidspunkt
1847
Død
1909

-Tidspunkt
1909
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Lars Andersen ble født i Bergen 1847.
Fotograferte i Ålesund i 1870-årene, brukte da kartonger med Lr. Anderson, pyntet med Bergens byvåben, men hvorvidt han også fotograferte i Bergen på den tiden vet en ikke sikkert. Muligens var han identisk med L. Andersen, som i 1866 bestyrte det atelieret i Bergen som Valentin Voss Ritscher hadde startet noen år tidligere. Ifølge opplysninger fra hans datter skal han ha overtatt forretning i Ålesund (startet 1863) etter N. Henriksen, som reiste derfra i 1874. I 1882 overtok han driften av en av Ålesunds første fotografers, L. Hansens, atelier. Fotograferte også en tid i Kristiansund. 25.11.1886 averterte han sitt nye atelier i Smaastrandgaden 2 i Bergen, og fotograferte fremdeles i Bergen da han i 1887 averterte at han overtok N. Henriksens forretning i Haugesund, hvor han allerede i 1889 flyttet til nytt atelier i "Hr. Andas forrige Hus, Strandgaden, 6te Hus ret Nord af Postkontoret". Denne var imidlertid allerede ca. 1885 blitt overtatt av Henry Hansen, som kalte seg "N. Henriksens Efterf.", så sannsynligheten taler for at Anderson overtok etter Hansen. Kanskje har de samarbeidet en kort tid. Han brukte både navneformen Andersen og Anderson, mest det siste, som han antok etter en tur i Amerika.

Virkested:
1870 ca-1880 ca: Ålesund, 1501.
1882-0000: Ålesund, 1501.
1886-1887: Bergen.
1886-1887: Kristiansund, 1503.

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål