Grundström, Claes (1844 - 1925) [sv]

Grundström, Claes (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:44
13/07/2019 00:17:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/143472c8-ebb8-4bfe-94a5-c5ad28ed15e1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Grundström, Claes
Swedish

First name
Claes
Swedish

Last name
Grundström
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
05.12.1844 Hacksta

-Time
05.12.1844
-Place reference
Hacksta

--Place (text)
Hacksta
Swedish
Death
-Time
02.06.1925
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: HAL, Högre Allmänna Läroverket i Uppsala till 1864.
A J Anderssons förberedande kurs 1866.
TI 1866-1867, Tekniska Institutet.
FrKA 1868-1874, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Praktik hos Helgo Zettervall.
Arkitekt, akvarellist.
Arkitekt i Överintendentsämbetet 1875-1884.

Lärarverksamhet: Professor i byggnadskonst vid FrKA 1883-1912, tillförordnad professor 1882, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.Resor: Tyskland, Frankrike, Italien 1875-1881.
Frankrike, Spanien, Nordafrika, Italien, Tyskland, Österrike 1897-1898.

Medlemskap: STF 1866-1867, Svenska Teknologföreningen.
KK 1876, Konstnärsklubben.
Agré FrKA, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, 1881.
FrKA 1883, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
SvKF 1890, Svenska Konstnärernas Förening.

Verk ett urval:
Bland restaureringar, kyrkor i Vadstena och Sigtuna samt biskopshuset i Strängnäs mm.
Motförslag till Zettervalls restaureringsförslag av Uppsala domkyrka 1875.
Privatbostad, Karlavägen 41, Stockholm 1877.
Strömsborg, Stockholm 1897-1898.
Västergötland, Vistorps kyrka 1882. Bearbetad av F G A Dahl.
Halmstad, Årstads kyrka, 1888–1890.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 89.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 60.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Svenskt biografiskt lexikon.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
O´Reilly, Maj: Claes Axel Amos Grundström. Uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, VT 1981.
H8D 1904:190, 1909:190, 1919:157, 1925:590.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1925 sid 137; ibid år 1926 sid 13.
Nordisk familjebok.
Minnesteckning i Meddelanden från Kungliga Akademien för de fria konsterna 1926.
Ytterligare källförteckning, se Svensk biografiskt lexikon.
Material (särskilt reseskisser och foton) i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Editorial note
Swedish