Tekstil

cartoon (working drawing) (engelsk)

Sist lagret
09.01.2015 20:48:59
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/140757a3-fb8a-4443-bf48-7ee9ead4fb4a | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Tekstil
Bokmål

cartoon (working drawing)
Engelsk

Webbreferanse
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål