VASAORDEN (1774) [sv]

VASAORDEN (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
kungaslup [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/03/2017 09:15:59
13/07/2019 00:57:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1333a76d-1b5b-4c83-90ec-7b1aadfb1519 | RDF/XML | JSON-LD
Name
VASAORDEN
Swedish

Description
kungaslup
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Technical description
Drivs av nio par åror, 18 + 1 roddare.
Swedish

Type of vessel

Norwegian bokmål


Other vessel type
Swedish

History

Vasaorden byggdes på Djurgårdsvarvet i Stockholm 1774 under ledning av F. H. af Chapman. Ritningarna utfördes av Joachim Neuendorff. Den ursprungliga slupen förstördes i en brand 1921. Tack vare att ritningarna fanns bevarade kunde man snabbt bygga en ny som fick samma namn.

Vasaorden användes vid viktigare statshändelser.

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 17,88 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
17,88
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Bredde [no]: 3,1 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
3,1
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Built
1774

-Timespan
1774

--Earliest time
1774
-Time
1921
-Place reference
--Place
Web reference
-Text
artikel Wikipedia
Swedish