Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Institut)

Beskrivelse
Forskningsinstitutt under Fiskeri- og kystdepartementet med hovedoppgave å drive forskning og rådgivning i tilknytning til fisk og andre marine ressurser som menneskeføde og som fôrmidler. NIFES ble opprettet 2003 da Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt skiftet navn. Dette ble opprettet 1983 etter en omorganisering av Vitamininstituttet ved direktoratet, som ble grunnlagt 1947.
Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
28.10.2016 12:51:30
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/12948a57-ae63-42b9-85a9-4cba937e0f6d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Bokmål

Alternative navn
NIFES
Bokmål

Beskrivelse
Forskningsinstitutt under Fiskeri- og kystdepartementet med hovedoppgave å drive forskning og rådgivning i tilknytning til fisk og andre marine ressurser som menneskeføde og som fôrmidler. NIFES ble opprettet 2003 da Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt skiftet navn. Dette ble opprettet 1983 etter en omorganisering av Vitamininstituttet ved direktoratet, som ble grunnlagt 1947.
Bokmål

Etablering
-Tidspunkt
2003
-Stedreferanse
--Sted
Forretningstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Adress
Strandgaten 229 5004 Bergen Norge (Land)

-Adresse
Strandgaten 229
-Postnummer
5004
-Postadresse
Bergen
-Land
Bokmål

Svensk

Koordinater
60.39956 5.30729

-Koordinatsystem
-Breddegrad (Northing)
60.39956
-Lengdegrad (Easting)
5.30729
Virksomhet
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Referanse
Nasjonalt Institutt For Ernærings Og Sjømatforskning. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 28. oktober 2016 fra https://snl.no/Nasjonalt_institutt_for_ern%C3%A6rings-_og_sj%C3%B8matforskning.
Bokmål