Jägarenklass (Vedettbåt) [sv]

Jägarenklass (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av fyra vedettbåtar sjösatta 1932-1934. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/12870788-3587-4bdd-81af-d707998c8abd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jägarenklass
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av fyra vedettbåtar sjösatta 1932-1934.
Swedish

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Bredde [no]: 6,0 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
6,0
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Djupgående [sv]: 1,85 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
1,85
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish