Sist lagret
09.01.2015 13:34:59
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/11e3821b-2abd-427d-b30e-35ad1b48189b | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Bokn
Bokmål

Kode
1145