4076 VASSØY (Postkontor C)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:14:21
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/11d00ea1-c82a-487a-b966-48b9d09e00e0 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
4076 VASSØY
Bokmål

Alternative navn
VASSØY
Bokmål

Etablering
01.11.1980 Stavanger (Kommune)

-Tidspunkt
01.11.1980
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
4076
Forretningstype
Bokmål

Historikk

4024 VASSØY postkontor C, i Stavanger komm., Rogaland fylke, under Stavanger postområde, ble opprettet 1.11.1980. Sirk. 34, 9.10.1980.

Postnr 4024 ble fra 1.4.1987 endret til postnr 4083 (4. trafikktr. 26.11.1986).

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret VASSØY nytt postnr 4076.

(4024 / 4083 / 4076)
Styrere:
Landpostbud Sonja Nygård 1.11.1980 (f. 1930). Antakelig kombinert landpostbud og styrer.
Poststyrer Venke Rosså fra 8.8.1994.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.11.1980 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.11.1980 ?

--Tidligste tidspunkt
01.11.1980
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål