2633 OSPESÆTER (Sesongbrevhus II)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:54:02
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/10ee5ec3-86f7-4a93-8f0d-0619b923abd2 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
2633 OSPESÆTER
Bokmål

Alternative navn
OSPESÆTER
Bokmål

Etablering
01.07.1964 Ringebu (Kommune)

-Tidspunkt
01.07.1964
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
30.09.1993

-Tidspunkt
30.09.1993
Kode
2633
Forretningstype
Historikk

OSPESÆTER brevhus II, i Ringebu herred, Oppland fylke, under Lillehammer postkonto., ble opprettet den 1.7.1964 med sesong i tiden 1.6.--30.9. (senere 10.2.--15.4. og 1.6.--15.10). (Brevhusregister.)

Postkontoret 2633 OSPESÆTER, i Lillehammer postområde, ble nedlagt fra 1.10.1993. Ny postadresse er: 2630 RINGEBU. Sirk. 26, 10.9.1993.

"Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt den 10.10.1964.

(2633)
Brevhusstyrer:
Anton Lunde 1.7.1964 (f. 1913).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.07.1964 30.09.1993

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.07.1964 30.09.1993

--Tidligste tidspunkt
01.07.1964
--Seneste tidspunkt
30.09.1993
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål