Cree (cr) [en] Plassholdere

Cree (engelsk), cree (fransk), Cree-Sprache (tysk)

Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
12.02.2016 10:16:35
Publisert
Status

URI
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/cr
Betegnelse
Cree
Engelsk

cree
Fransk

Cree-Sprache
Tysk

Alternativ betegnelse
Cree
Engelsk

cree
Fransk

Cree-Sprache
Tysk

Kode
cr
Historikknotat
This alpha-2 ISO 639-1 code was approved in 1999 and included in ISO 639-1: 2002. It was mistakenly missing in earlier versions of the tables on the ISO639-2 web site. As of January 2003, it has been included.
Engelsk