Benkow, Josef Elias (1924 - 2013)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:26
12.02.2019 17:54:38
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/1080b63b-bdf8-4aee-96ec-be7697e4b43d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Benkow, Josef Elias
Bokmål

Fornavn
Josef Elias
Bokmål

Etternavn
Benkow
Bokmål

Alternative navn
Benkow, Jo
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1924

-Tidspunkt
1924
Død
2013

-Tidspunkt
2013
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 15.08.1924 i Trondheim. Sønn av fotografmester Ivan B. og Annie Louise Florence, g. 1952 m. Bjørg Folkestad, datter av Gerda og Sigurd F. Etter Englandsopphold og tjeneste i Luftforsvaret i 1945, søkte han inn som lærling i sin fars fotofirma. Sv.br. 1949, arbeidet først i Moss, men overlot i 1955 firmaet i Moss til Olav Einar Hjertenæs og overtok farens forretning, "Atelier Benkow" på Stabekk. Mange tillitsverv, bl. a. redaktør av Norsk Fotografisk Tidsskrift og formann i Prøvenemnda for fotograffaget i Norge. Kjent høyrepolitiker, stortingsrepresentant og stortingspresident.

Virkested:
1955-1965: Bærum, Stabekk
1949-1955: Moss

Bokmål

Referanse
Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 43 (1957) : 10, s. 168-173
Kamera 11(1959) : 3, s. 6-20
Norsk fagfoto 2(1965) : 12, s. 265
Steenstrup, Bjørn. Hvem er hvem? 1968. 1968.
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 67(1981) : 3, s. 5-7
Benkow, Jo: Fra synagogen til Løvebakken, 1985
Aftenposten 11.02.1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål