befolket sted (P.PPL)

folkesett stad (nynorsk), befolkad plats (svensk), populated place (engelsk)

Sist lagret
19.10.2018 15:59:44
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/10647161-2b7c-469e-9ddd-3ffcd83e6b8d | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
befolket sted
Bokmål

folkesett stad
Nynorsk

befolkad plats
Svensk

populated place
Engelsk

Kode
P.PPL
Definisjon
a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work
Engelsk

Overordnet term