ACTIV (1861)

Beskrivelse
ACTIV
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1861
Byggested: Lyngør, Norge
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
08.06.2018 10:15:01
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/1016550b-376f-4d84-b542-65600ca85784 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ACTIV
Bokmål

Beskrivelse
ACTIV
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1861
Byggested: Lyngør, Norge
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
172 netto
Mål: 90 - 23 - 12 DNV
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Dybvaag, Risør 1861-88
Tvedestrand 1882
Bentsrød, Sandefjord 1888-89

Farter:

Nordsjøfart

Skipsfører:

H. Halvorsen 1862-
H. Hansen
N. Olsen 1876
C. Jensen 1883-89

Eier:

Aa. Halvorsen 1862-
A. Speilberg 1882
Sev. Olsen 188-89

Bokmål

Mål
Tonnasje: 172 nettoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
172
-Enhet
Bokmål

Svensk

Lengde: 90 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
90
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bredde: 23 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
23
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Djupgående [sv]: 12 fot

-Måltype
Svensk

-Verdi
12
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

-Specifikasjon
DNV
Bokmål
Bygget
1861 Lyngør, Norge
1861

-Tidsperiode
1861

--Tidligste tidspunkt
1861
-Datokommentar
1861
Bokmål

-Stedreferanse
Lyngør, Norge

--Sted (tekst)
Lyngør, Norge
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål