1444 SKIPHELLE (Brevhus II)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:52:17
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/0f1b8422-7ac2-4e1e-85aa-5d989b7a17a8 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1444 SKIPHELLE
Bokmål

Alternative navn
SKIPHELLE
Bokmål

Etablering
15.05.1955 Frogn (Kommune)

-Tidspunkt
15.05.1955
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1444
Forretningstype
Bokmål

Historikk

SKIPHELLE brevhus II, i Frogn herred, Akershus fylke, under Drøbak postkontor, ble opprettet den 15.5.1955 med sesong i tiden 15.5.--15.9.

Brevhuset ble fra 1.7.1971 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 31, 28.6.1971.

Fra 1975 var brevhuset åpent hele året. (Retting 2 til N.P. 1975).

Ved omorganisering av Oslo postdistrikt ble brevhuset fra 1.1.1989 lagt under Follo postregion (Ski). Sirk. 1, 10.1.1989.

Brevhuset nyttet "Kronet posthorn"-stemepl (levering ukjent).

(1444)
Brevhusstyrere:
Odd Fritz Hansen 15.5.1955 (f. 1918).
Jens Holmquist (?) (?) (?)

Bokmål

Virksomhet
Poststed 15.05.1955 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
15.05.1955 ?

--Tidligste tidspunkt
15.05.1955
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål