2509 SAVALKLETTEN (Brevhus II)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:13:02
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/0e1680d0-6cdc-4cc6-8316-b77081b08357 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
2509 SAVALKLETTEN
Bokmål

Alternative navn
SAVALKLETTEN
Bokmål

Etablering
01.04.1943 Tynset (Kommune)

-Tidspunkt
01.04.1943
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
30.04.1972

-Tidspunkt
30.04.1972
Kode
2509
Forretningstype
Bokmål

Historikk

SAVALKLETTEN brevhus II, i Tynset herred, Hedmark fylke, under Tynset postkontor, ble opprettet den 1.4.1943. Sirk. 15, 9.6.1943.

2509 SAVALKLETTEN brevhus II P ble lagt ned fra 1.5.1972. Ny postadresse: 2500 TYNSET. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

"Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt i mars 1943.

(2509)
Brevhusstyrer:
Gårdbr. og landpostbud Iver Savalkletten 1.4.1943 (f. 1912).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.04.1943 30.04.1972

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.04.1943 30.04.1972

--Tidligste tidspunkt
01.04.1943
--Seneste tidspunkt
30.04.1972
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål