Berglund, Allan (1887 - 1950) [sv]

Berglund, Allan (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
16.05.2016 08:36:24
12.01.2019 00:14:57
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/0e10cbc6-b545-45b5-8b21-17368aba243a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Berglund, Allan
Svensk

Fornavn
Allan
Svensk

Etternavn
Berglund
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
20.06.1887
-Stedreferanse
--Sted
Død
16.02.1950

-Tidspunkt
16.02.1950
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: CTI 1912, Chalmers Tekniska Institut i Göteborg.
KTH 1912-1913, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1913-1915, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Studier vid Göteborgs och Stockholms högskolor.

Verksamhet: Anställd i Stockholm hos professor Sigurd Curman och hos Charles Lindholm och 1914 vid Överintendentsämbetet.
Anställd vid Göteborgs byggnadsnämnd 1915-1916.
Egen arkitektverksamhet i Göteborg 1916-1925.
Arkitekt hos Göteborgs kyrkogårdsstyrelse 1920-1927.
Byggnadsinspektör för Dals-Ed från 1922, för Mölltorp från 1928 och för Rödesund från 1931.
Stadsarkitekt i Uddevalla 1923-1926.
Länsarkitekt i Älvsborgs och Skaraborgs län, Vänersborg, från 1925, i Älvsborgs län från 1939.

Andra uppdrag: Medlem av byggnadsnämnden i Skövde från 1925.
Ledamot av styrelsen och verkställande direktör för Skaraborgs läns bostadskreditförening 1930-1933.
Ledamot av styrelsen för Västgöta-Dals bostadskreditförening från 1934.
Inspektor för Skövde stads skolor för yrkesundervisning.Resor: Norge och Danmark.
Tyskland, Schweiz, Italien och Frankrike 1920-1921.
England 1928.
Grekland, Egypten m fl 1931.

Medlemskap: STF från 1920, Svenska Teknologföreningen.
Nordhallands hembygdsförening, ordförande 1916-1926.
Styrelsemedlem i Hallands hembygdsförbund och Västsvenska folkminnesföreningen.
Göteborgs och Bohusläns hemslöjdsförening.

Egna skrifter: Södra stadshuset, 1915.
Svenska turistföreningens resehandbok, Västkusten, 1925.
Den nordhalländska ryggåsstugan.
Uppsatser i tidningar och tidskrifter.

Verk ett urval:
Flerbostadskvarter, Karl Johansgatan 116-126, Kungsgården, Göteborg, 1916.
Bostadshus i Göteborg, Mölndal och Uddevalla.
Stiftelsen Sannes minne i Uddevalla.
Särö kapell, Släps socken, Halland, 1922.
Ett 50-tal kyrkorestaureringar i västra Sverige.
Gas- och elverkens förvaltningsbyggnad i Uddevalla.
Läroverk i Skövde.
Folkskola i Skövde.
Skolor i bl a Kungsbacka och Munkedal.
Nybyggnad för apoteket Korpen i Göteborg.
Ombyggnad av svenska sjömanskyrkan i Hull, England.
Museer i bl a Varberg, Uddevalla och Skara.
Stads-, byggnads- och kyrkogårdsplaner.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 824.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 26.
Vem är det. Svensk biografisk handbok 1941. Stockholm, 1940.
Svensk

Administrativ notat
Svensk