Nor-Hansen, Harry (1928 - ) [no]

Nor-Hansen, Harry (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:09
15/06/2019 01:44:50
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/0dd23d1e-c269-4222-810f-8b329040d753 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nor-Hansen, Harry
Norwegian bokmål

First name
Harry
Norwegian bokmål

Last name
Nor-Hansen
Norwegian bokmål

Alternative name
Hansen, Harry Nor
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1928

-Time
1928
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Bergen 16.09.1928. Han gikk 4 år ved Bergen Kunsthåndverkskole. Utdannet som reproduksjonsfotograf ved Griegs Boktrykkeri i Bergen, deretter 7 års praksis. Begynte så hos fotograf Ellingsen i Stavanger. Har tatt sv.br. nr. 2 som industri- og reklamefotograf. Kort studieopphold i München. Startet egen forretning i Pedersgt.18 i Stavanger 1.6.1963. 1.9.1967 gikk han i kompaniskap med Arne Kaada, som hadde overtatt Waldemar Eides forretning (startet ca. 1904/06), og flyttet til Klubgaten. Kompaniskapet varte i 7 år, i 1974 gikk Nor-Hansen ut og startet eget firma i Olav Kyrresgt.2, mens Kaada fortsatte alene. Negativsamlingen til Nor-Hansen var deponert ved Arkeologisk museum i Stavanger i en årrekke, men er nå (1993) tilbakeført til fotografen.

Virkested:
1963-0000: Stavanger

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Kamera 11(1959) : 3, s. 6-17
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema fra Arkeologisk museum i Stavanger 14.01.1993
Norsk fagfoto 11(1974) : 9, s. 266-269
Norsk fotografisk tidsskrift 70(1984) : 4, s. 8-13
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål