Nor-Hansen, Harry (1928 - )

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:09
12.01.2019 01:48:12
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/0dd23d1e-c269-4222-810f-8b329040d753 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Nor-Hansen, Harry
Bokmål

Fornavn
Harry
Bokmål

Etternavn
Nor-Hansen
Bokmål

Alternative navn
Hansen, Harry Nor
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1928

-Tidspunkt
1928
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Bergen 16.09.1928. Han gikk 4 år ved Bergen Kunsthåndverkskole. Utdannet som reproduksjonsfotograf ved Griegs Boktrykkeri i Bergen, deretter 7 års praksis. Begynte så hos fotograf Ellingsen i Stavanger. Har tatt sv.br. nr. 2 som industri- og reklamefotograf. Kort studieopphold i München. Startet egen forretning i Pedersgt.18 i Stavanger 1.6.1963. 1.9.1967 gikk han i kompaniskap med Arne Kaada, som hadde overtatt Waldemar Eides forretning (startet ca. 1904/06), og flyttet til Klubgaten. Kompaniskapet varte i 7 år, i 1974 gikk Nor-Hansen ut og startet eget firma i Olav Kyrresgt.2, mens Kaada fortsatte alene. Negativsamlingen til Nor-Hansen var deponert ved Arkeologisk museum i Stavanger i en årrekke, men er nå (1993) tilbakeført til fotografen.

Virkested:
1963-0000: Stavanger

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Referanse
Kilder:
Kamera 11(1959) : 3, s. 6-17
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema fra Arkeologisk museum i Stavanger 14.01.1993
Norsk fagfoto 11(1974) : 9, s. 266-269
Norsk fotografisk tidsskrift 70(1984) : 4, s. 8-13
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål