Ericson, Sigfrid (1879 - 1958) [sv]

Ericson, Sigfrid (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:31:44
16.03.2019 22:53:37
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/0db07cb8-b797-46a1-968e-91eafd47f959 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Ericson, Sigfrid
Svensk

Fornavn
Sigfrid
Svensk

Etternavn
Ericson
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

-Tidspunkt
07.10.1879
Død
22.01.1958

-Tidspunkt
22.01.1958
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: CTL 1894-1899, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
FrKA 1899-1902, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1924.
Verksam i arkitektkonsortiet Ares (med anledning av jubileumsutställningen i Göteborg) 1919-1923.
Egen verksamhet.
Möbelarkitekt.

Andra uppdrag: Medlem av byggnadskommittén för Göteborgs stadsteater 1929-1935.

Lärarverksamhet: Lärare vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1902-1906, i byggnadslära vid CTL 1903-1913, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg, rektor vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1913-1945.
Filosofie hedersdoktor vid Göteborgs högskola 1950.

Tävlingar: Götaplatsens ordnande i Göteborg 1917 tillsammans med Ernst Torulf, Arvid Bjerke samt Ragnar Swensson, motto Ares, 2:a pris.

Medlemskap: STF från 1910, Svenska Teknologföreningen.
Arkitektföreningen i Göteborg, styrelseledamot 1903-1920.
Konstfliten 1904.
Slöjdföreningens skola från 1913.
Röhsska konstslöjdsmuseet från 1913.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift 1912 sid 29, Kyrkor i Hunnebostrand, Surte, missionshus i Jonsered.
Slöjdföreningens skola på jubileumsutställningen i Göteborg 1923, Göteborg 1923.
Teknisk tidskrift 1918 sid 111, Götaplatsen, Göteborg, 2:a pris, tillsammans med E Torulf, A Bjerke, R O Swensson, motto: Ares; ibid år 1918 sid 126, Förslag till Gustav Adolfs torgs ordnande i Göteborg tillsammans med A Bjerke och R O Swensson.
Jubileumsutställningens arkitektur, 1930.
Slöjdföreningens skola på Stockholmsutställningen 1930, 1931.

Verk ett urval:
I arkitektkonsortiet Ares: Jubileumsutställningen i Göteborg 1923, Götaplatsen 1919-1923, konstmuseet och konsthallen därstädes.
Kommunala mellanskolan i Göteborg 1936-1938.
Västergötland, Masthuggskyrkan, Göteborg, 1911–1914.
Bohuslän, Lyse kyrka, 1911–1912.
Bohuslän, Hunnebostrands kyrka, Tossene sn, 1911.
Västergötland, Surte kyrka, Nödinge sn, 1912.
Västergötland, Lundby, Göteborg 1918.
Västergötland, Skene kyrka, Örby sn, 1920.
Västergötland, Strömsfors kapell, Örsås sn, 1922.
Bohuslän, Jörlanda kyrka, 1924-1925. Återuppförande.
Västergötland, Brämaregårdens kyrka, Göteborg, 1925.
Bohuslän, Flatö kapell, Morlanda sn, 1926.
Halland, Träslövsläge kyrka, Träslövs sn, 1927.
Bohuslän, Hönö kyrka, Öckerö sn, 1933–1934.
Västergötland, Svenasjö kyrka, Örby sn, 1934-1936.
Västergötland, Kinnarumma kyrka, 1940.
Västergötland, Nissaström kyrka, 1940.
Västergötland, Johannebergskyrkan, Göteborg, 1940.
Ett flertal kyrkorestaureringar.
Villor och egna hem.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 583.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 77.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Vem är det - Svensk biografisk handbok.
Teknisk tidskrift - Arkitektur år 1915 sid 69, Masthuggskyrkan i Göteborg.
Hvar 8 dag - illustrerat magasin, år 1929 sid 653.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk