Friis, Jens Andreas (1821 - 1896)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
12.09.2018 11:57:51
12.01.2019 01:32:40
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/0db04203-086a-41d4-821d-0fb12e56f110 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Friis, Jens Andreas
Bokmål

Fornavn
Jens Andreas
Bokmål

Etternavn
Friis
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1821

-Tidspunkt
1821
Død
1896

-Tidspunkt
1896
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 02.05.1821 - 16.02.1896
Født i Sogndal, Sogn. Sønn av sogneprest Søren Hjelm F. (1781-1856) og Charlotte Lovise Cammermeyer (1789-1868). Cand. theol.. Ble professor i "lappisk og finsk" i 1866. Forfatter og fotograf (skrev bl.a. klassikeren "Lajla".) Fotograferte bl. a. i Tromsø og Sør-Varanger i 1867. Etter det som vites er det han som tok de første fotografier i Sør-Varanger kommune. Scarlett anvendte endel av hans samebilder til lysbilder. I 1867 reiste han også rundt på Nordkalotten, bl. a. på Kolahalvøya, og skrev en bok om reisen samt tok en rekke bilder. Et album med hans bilder som var en gave til A. Mechelin i Helsingfors i 1868 finnes i de etnografiske samlingene i Museiverket i Helsingfors. Han fulgte Oscar II's reise i Nordland og Finnmark i 1873, og fotograferte også denne gang, bl.a. i Grense Jakobselv. Bildene ble brukt som forlegg til tresnitt i boken om reisen.

Virkested:
1867: Sør-Varanger
1867: Tromsø
1860-1880: Nord-Norge

Bokmål

Yrke
-Yrke
Bokmål

Svensk

Engelsk

Referanse
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Smaaskjær, Svein: Lofotbilder I, Vågan 1867 - 1910
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål