Eide, Bernt

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:55
12.01.2019 01:28:48
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/0d67764d-0956-44db-b9fb-631911fa998a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Eide, Bernt
Bokmål

Fornavn
Bernt
Bokmål

Etternavn
Eide
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Har fotografert mennesker i alle aldre, yrkesliv, sosiale situasjoner og problemer, helsevesen, aksjoner og demonstrasjoner. Fotografert i Norge, Kurdistan, Polen og Wales.

Virkested:
1979-0000: Oslo; Fossveien 24

Bokmål

Referanse
Kilde: Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål