Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/04/2019 12:58:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0c7ce201-af36-4de1-97ea-920e385eb357 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Anerik, Dominik
Estonian

First name
Dominik
Estonian

Last name
Anerik
Estonian

Life role
Photographer 1904? 1914?
Liivimaa kuberneri kantselei, EAA.296.7.2296 leht 108p

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1904? 1914?

--Earliest time
1904?
--Latest time
1914?
-Source
Liivimaa kuberneri kantselei, EAA.296.7.2296 leht 108p
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

isa - Fadei

Estonian

Activity
Töötas fotostuudios
1904-1908 Valga, Moskva tn.25; 1908-1914- Valga, Moskva tn.18

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
1904-1908 Valga, Moskva tn.25; 1908-1914- Valga, Moskva tn.18
Estonian

Pildistamistööd
Pildistanud Valga vabatahtliku tuletõrje seltsi filiaali avamist 11.09.1905 jt Valga VTÜ (vabatahtlike tuletõrjujate ühingu) sündmuseid

-Type of activity
Pildistamistööd
Estonian

-Description
Pildistanud Valga vabatahtliku tuletõrje seltsi filiaali avamist 11.09.1905 jt Valga VTÜ (vabatahtlike tuletõrjujate ühingu) sündmuseid
Estonian

Residence
-1904- Valga, Riia tn.4

-Description
-1904- Valga, Riia tn.4
Estonian

Has works/objects at
Valga Muuseumi fotokogu

-Set
Valga Muuseumi fotokogu
--Description
Valga Muuseumi fotokogu
Estonian

Note
17.08.1904.a. sai loa nr.4724 fotostuudio avamiseks Valgas Moskva tn.25 ja pildistamiseks Liivimaa kubermangus.

(Märkuste viide: Eesti Rahva Muuseum, foto ERM Fk 371:66 http://muis.ee/museaalview/665160)
Estonian

Reference
Peeter Tooming "Tähelepanu, pildistan! Eesti foto minevikust 1840-1940", Kirjastus "Kunst", Tallinn, 1986.
Estonian