AGNORIA (1859)

Beskrivelse
AGNORIA
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1859
Byggested: Laksevåg, Bergen, Norge
Verft: Sjur Flages Værft
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:17
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/0c60fac1-d959-433e-811d-ccb8007e3a0d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AGNORIA
Bokmål

Beskrivelse
AGNORIA
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1859
Byggested: Laksevåg, Bergen, Norge
Verft: Sjur Flages Værft
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
68 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mål
Tonnasje: 68 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
68
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1859 Laksevåg, Bergen, Norge @ Sjur Flages Værft
1859

-Tidsperiode
1859

--Tidligste tidspunkt
1859
-Datokommentar
1859
Bokmål

-Stedreferanse
Laksevåg, Bergen, Norge @ Sjur Flages Værft

--Sted (tekst)
Laksevåg, Bergen, Norge @ Sjur Flages Værft
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål