Hedin, Ludvig (1826 - 1917) [sv]

Hedin, Ludvig (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:31:48
12.01.2019 00:21:27
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/0c4803f8-8056-4372-b6e3-8a80e4743c0b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Hedin, Ludvig
Svensk

Fornavn
Ludvig
Svensk

Etternavn
Hedin
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
15.05.1826
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
18.02.1917
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: FrKA 1842-1849, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Murargesäll 1845.

Verksamhet: Konduktör i Fångvårdsstyrelsen 1849-1851.
Konduktör i Överintendentsämbetet 1849-1893, 2:e arkitekt 1864-1893.
Arkitekt i drätselkommissionen i Stockholm 1855.
Stadsarkitekt i Stockholm 1863-1898.

Andra uppdrag: Värderingsman hos Stockholm stads brandförsvarskontor 1856-1893.

Medlemskap: En av stiftarna till SBF, Stockholms Byggnadsförening, hedersledamot 1879.
KK, Konstnärsklubben.
Hedersledamot i MurmÄ, Murmästarämbetet.

Verk ett urval:
Småland, Hallaryds kyrka, 1862–1863.
Småland, Forsheda kyrka, 1866.
Västergötland, Larvs kyrka, 1863–1865.
Ångermanland, Multrå kyrka, 1867. Äldre delar.
Västerbotten, Norrbotten, Pajala kyrka, 1868-1871.
Skåne, Södra Åby kyrka, 1869–1870.
Småland, Älmeboda kyrka, 1877.
Småland, Svarttorps kyrka, 1868–1870.
Skåne, Källna kyrka, 1871–1872.
Jämtland, Revsunds kyrka, 1872–1876.
Jämtland, Håsjö kyrka, 1875–1877. Brann ned 1901.
Skåne, Västra Hoby kyrka, 1885. Äldre torn.
Kyrka på Blidö 1855.
Om- och tillbyggnad av ca 100 kyrkor.
Cellfängelser på Långholmen, Stockholm 1849-1851.
Drottningg 70- G Brog 11, Stockholm 1860.
Hökens g 9, Stockholm 1858.
Länssparbanken, Drottningg 39 Stockholm 1872 (ombyggnad tillsammans med C N Söderberg).
Skola i Hudiksvall 1867.
Skola i Karlskoga 1859.
Skola i Eskilstuna 1883.
Fyr på Kanholmen 1868.
Uppmätning av Ornässtugan och Kungsladorna i Sala och Rankhyttan 1859.
St Eriks sjukhus, Flemingg 22-24, Stockholm, tillbyggnad.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 10.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 68.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1917, sid 41, Dödsruna av G Lindgren.
H8D 1901:547, 1906:534, 121911:526, 1917:366.
Almqvist, Josef och Sterner, Fredrik (red.): Stockholms byggnadsförening 100 år. Stockholm, 1948. Sid 107.
Alm, Henrik: Murmästar-ämbetet i Stockholm. Stockholm, 1935. Sid 107.
Arkitekturmuseet, årsbok 1984.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Svensk

Administrativ notat
Svensk