Tromholt, Sophus (1851 - 1896) [no]

Tromholt, Sophus (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
January 24, 2017 12:59:42 PM CET
January 12, 2019 1:57:55 AM CET
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/0c429894-5af9-4f99-91fb-d268539c026b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tromholt, Sophus
Norwegian bokmål

First name
Sophus
Norwegian bokmål

Last name
Tromholt
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1851

-Time
1851
Death
1896

-Time
1896
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Husum, Sønderjylland 02.06.1851, død 17.05.1896. Sønn av tollassistent Johan Peter T. (1821-) og Ane Cæcilie Keller (1830-), gift 27.11.1887 med Mary Jess, datter av I.H.J. og Elise Henningsen. Utdannet lærer, underviste først i Horsens og Aalborg, kom i 1875 til Bergen hvor han var ansatt ved Tanks Skole til 1882. Hans store interesse var nordlysundersøkelser, og vinteren 1882-83 reiste han rundt på Nordkalotten med støtte fra den norske stat og Brygger Jacobsen i København og studerte nordlysfenomener. Her tok han en lang rekke fotografier, selvfølgelig først og fremst av nordlyset, men også av landskaper og folkeliv, foruten en mengde sameportretter. Han var en meget dyktig fotograf. Bildene ble kopiert av hans landsmann M. Selmer i Bergen, og en stor samling av dem befinner seg idag i UBBs hvor vi til stadighet har stor glede og nytte av dem. (En utgave av Tromholts portfolio befinner seg ved Norsk Folkemuseum.) Endel av dem ble i sin tid brukt som turist-lysbilder av Scarlett. Vinteren 1883-84 tilbragte han i Reykjavik, hvor han også fotograferte, og gjorde nordlysobservasjoner på Island. I Bergen var han foredragsholder, oversetter av utenlandsk litteratur av forskjellig slag, skrev en lang rekke avhandlinger og komponerte. Han utga "Horsens Damers Polka" og "Bergenserinde-Polka". I 1886 hadde han en lang forelesningsreise til Christiania og byene langs kysten med astronomiske foredrag, men da han ikke fikk midler til å publisere sine nordlysobservasjoner i Norge drog han til Tyskland hvor han bosatte seg som foredragsholder i Dresden, senere i Leipzig. Han var imidlertid på reiser i Norge i 1890 og -95 og i USA i 1893. Døde i Tyskland i 1896.

Virkested:
1882-1883: Finland
1882-1883: Nord-Sverige
1883-1884: Island
1882-1883: Nord-Norge

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema 01.10.1992
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet!, 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
-Text
Samlingen er hos Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål