Tromholt, Sophus (1851 - 1896)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:42
12.01.2019 01:57:55
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/0c429894-5af9-4f99-91fb-d268539c026b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Tromholt, Sophus
Bokmål

Fornavn
Sophus
Bokmål

Etternavn
Tromholt
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1851

-Tidspunkt
1851
Død
1896

-Tidspunkt
1896
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Husum, Sønderjylland 02.06.1851, død 17.05.1896. Sønn av tollassistent Johan Peter T. (1821-) og Ane Cæcilie Keller (1830-), gift 27.11.1887 med Mary Jess, datter av I.H.J. og Elise Henningsen. Utdannet lærer, underviste først i Horsens og Aalborg, kom i 1875 til Bergen hvor han var ansatt ved Tanks Skole til 1882. Hans store interesse var nordlysundersøkelser, og vinteren 1882-83 reiste han rundt på Nordkalotten med støtte fra den norske stat og Brygger Jacobsen i København og studerte nordlysfenomener. Her tok han en lang rekke fotografier, selvfølgelig først og fremst av nordlyset, men også av landskaper og folkeliv, foruten en mengde sameportretter. Han var en meget dyktig fotograf. Bildene ble kopiert av hans landsmann M. Selmer i Bergen, og en stor samling av dem befinner seg idag i UBBs hvor vi til stadighet har stor glede og nytte av dem. (En utgave av Tromholts portfolio befinner seg ved Norsk Folkemuseum.) Endel av dem ble i sin tid brukt som turist-lysbilder av Scarlett. Vinteren 1883-84 tilbragte han i Reykjavik, hvor han også fotograferte, og gjorde nordlysobservasjoner på Island. I Bergen var han foredragsholder, oversetter av utenlandsk litteratur av forskjellig slag, skrev en lang rekke avhandlinger og komponerte. Han utga "Horsens Damers Polka" og "Bergenserinde-Polka". I 1886 hadde han en lang forelesningsreise til Christiania og byene langs kysten med astronomiske foredrag, men da han ikke fikk midler til å publisere sine nordlysobservasjoner i Norge drog han til Tyskland hvor han bosatte seg som foredragsholder i Dresden, senere i Leipzig. Han var imidlertid på reiser i Norge i 1890 og -95 og i USA i 1893. Døde i Tyskland i 1896.

Virkested:
1882-1883: Finland
1882-1883: Nord-Sverige
1883-1884: Island
1882-1883: Nord-Norge

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema 01.10.1992
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet!, 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
-Linktekst
Samlingen er hos Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål