kilogram (kg)

kilogram (svensk)

Sist lagret
09.01.2015 13:46:38
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/0c1fa505-5486-4121-8363-96e6414d03b3 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
kilogram
Bokmål

kilogram
Svensk

Kode
kg