Lundroth, Erik (1856 - 1937) [sv]

Lundroth, Erik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:51
15/06/2019 00:22:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0c0e4bf6-f2bf-4390-8025-17ca824b55b4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lundroth, Erik
Swedish

First name
Erik
Swedish

Last name
Lundroth
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
09.06.1856 Örebro (Stad) [sv]

-Time
09.06.1856
-Place reference
--Place
Swedish

Death
1937

-Time
1937
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: TES 1872-1875, Tekniska Elementarskolan i Örebro.

Verksamhet: Anställd ritare hos Carl Flodquist.
Började kalla sig arkitekt 1893.
Egen byggmästare- och arkitektverksamhet i Stockholm.
Rit- och arbetsledare hos arkitekt L Andersson i Örebro 1875, hos J E Eriksson i Stockholm 1881, hos Isak Gustaf Clason och Salin 1883-1889.
Byggmästarrättighet i Stockholm 1891.Resor: Norge och Danmark 1889.

Medlemskap: SBF från 1892, Stockholms Byggnadsförening.

Verk ett urval:
Restaurering av Djursholms slott 1890.
Villor för Djursholmsbolaget (bl a en publikation i Paulsson; Svensk Stad III:103).
Villa Bruzelius, Högudden, Lidingö 1894 (att bo 64:4).
Storg. 48, Stockholm 1889.
Upplandsg 33, Stockholm (L var byggmästare och ritade planerna, G Lindgren fasaderna) 1885.
Hjorthagens prästgård.

Swedish

Reference
Johansson, Bengt O H: Carl Bergsten och svensk arkitekurpolitik under 1900-talets första decennium. Licentiatsavhandling. Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet 1965. sid 121.
Forsberg, Emil: Tekniska föreningen i Örebro 1875-1925. Minnesskrift utgiven med anledning av föreningens femtioåriga verksamhet. Stockholm, 1925. Sid 400.
Swedish

Editorial note
Swedish