Namngivna fartygstyper - motivämnesord (Statens maritima museer) [sv]

Namngivna fartygstyper - motivämnesord (Statens maritima museer) (svensk)

Mappetype
Abonnemangsmappe
I drift
Status
25.08.2016 14:07:48
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
150
Innholdet oppdatert
10.08.2016 12:40:42
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Navn
Namngivna fartygstyper - motivämnesord
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
25.08.2016 14:07:48
Mappetype
Uuid
0bc6b76a-4db4-4663-82c3-8184319bfd91
ACL (rettigheter)
0bc6b76a-4db4-4663-82c3-8184319bfd91_SHARED
Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Ekstern systemliste
Bokmål


Totalt antall poster
150

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
23.04.2015 11:48:29
Sist lagret
23.04.2015 11:56:12
Tidligere lagret