Namngivna fartygstyper - motivämnesord (Statens maritima museer) [sv]

Namngivna fartygstyper - motivämnesord (svensk)

Mappetype
Abonnemangsmappe
Innholdet oppdatert 05.06.2018 11:47:10
I drift
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
150
Innholdet oppdatert
10.08.2016 12:40:42
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Navn
Namngivna fartygstyper - motivämnesord
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mappetype