Fotografi

photography (process) (engelsk)

Teknikk/medium: Billedkunst (A.2.12.B)

Sist lagret
22.03.2015 13:42:00
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/0ba1a8d7-8e45-4b86-af37-5a3424195196 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Fotografi
Bokmål

photography (process)
Engelsk

Eksakt matching
http://vocab.getty.edu/aat/300054225
photography (process)
Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute AAT: photography (process)
Engelsk
Administrativ notat
Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 20.03.2015 gjennom en importfil.
Bokmål