ACHILLES (1849)

Beskrivelse
ACHILLES
Nasjon: Norsk
Type: Skip
Byggeår: 1849
Byggested: Kragerø, Norge
Endelig skjebne: Strandet, vrak 1856 ved Mandal
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:08
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/0b8299c6-f39e-497c-88a9-8220498afcc5 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ACHILLES
Bokmål

Beskrivelse
ACHILLES
Nasjon: Norsk
Type: Skip
Byggeår: 1849
Byggested: Kragerø, Norge
Endelig skjebne: Strandet, vrak 1856 ved Mandal
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
257 netto
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Kragerø 1849-56

Skipsfører:

P. Klem 1849-
G. Gjerløff -1856
C. Gjerløff 1864

Eier:

P. Rønsen 1849-56
P. J. C. Rnøsen 1865

Tilleggsopplysninger:

Det norske Veritas har redere 1862: P. & C. Rømer. Rønsen er sannsynligvis skrivefeil.

Bokmål

Mål
Tonnasje: 257 nettoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
257
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1849 Kragerø, Norge
1849

-Tidsperiode
1849

--Tidligste tidspunkt
1849
-Datokommentar
1849
Bokmål

-Stedreferanse
Kragerø, Norge

--Sted (tekst)
Kragerø, Norge
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål