Müller, Johan Georg (1771 - 1822) Plassholdere

Müller, Johan Georg (svensk)

Livsrolle
Lisens
Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
13.10.2017 14:52:37
Publisert
Status

URI
http://data.nasjonalmuseet.no/resource/person_8736ab2803
Navn
Müller, Johan Georg
Bokmål

Müller, Johan Georg
Svensk

Fødsel
1771 Bergen

-Tidspunkt
1771
-Stedreferanse
Bergen

--Sted (tekst)
Bergen
Svensk
Død
28.03.1822 samme sted

-Tidspunkt
28.03.1822
-Stedreferanse
samme sted

--Sted (tekst)
samme sted
Svensk
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk