Startsida [sv]

Startsida (svensk)

Mappetype
Systemmappe
I drift
Status
06.07.2018 10:52:39
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 16 av 16 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
1985
Innholdet oppdatert
16.01.2017 09:19:56
Datasett
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
1447
Innholdet oppdatert
06.04.2018 10:56:08
Ansvarlig forvalter
Regionmuseene i Rogaland (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland, Madli Hjermann

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
951
Innholdet oppdatert
05.04.2018 22:30:22
Prosjekt
Datasett
Ansvarlig forvalter
Estonian Photographic Heritage Society [en] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
2284
Innholdet oppdatert
11.04.2018 17:27:03
Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
359
Innholdet oppdatert
03.10.2017 14:21:34
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
4729
Innholdet oppdatert
23.03.2018 10:21:49
Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Status
I drift
Totalt antall poster
2742
Innholdet oppdatert
10.04.2018 16:13:00
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter (PUL): nordiska@nordiskamuseet.se [sv]
Status
I drift
Totalt antall poster
1107
Innholdet oppdatert
11.04.2018 12:19:27
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Teknisk Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Status
I drift
Totalt antall poster
156
Innholdet oppdatert
26.03.2018 11:04:14
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
7942
Innholdet oppdatert
11.04.2018 13:52:05
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nationalmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
Status
Beta
Totalt antall poster
444
Innholdet oppdatert
27.09.2017 17:34:47
Ansvarlig forvalter
Textilmuseet (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
3862
Innholdet oppdatert
08.12.2017 06:48:03
Datasett

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
241
Innholdet oppdatert
09.04.2018 10:54:54
Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
825
Innholdet oppdatert
29.06.2017 10:36:40
Datasett
Ansvarlig forvalter
Oslo Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Vegard Skuseth, Oslo museum

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
10672
Innholdet oppdatert
04.04.2018 15:53:58
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Status
Hvilende
Totalt antall poster
53
Innholdet oppdatert
03.06.2015 18:04:45
Datasett
Ansvarlig forvalter
Riksarkivet (Arkiv) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
olemyh@arkivverket.no

Kategorier


Navn
Startsida
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
06.07.2018 10:52:39
Mappetype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk