Startsida [sv]

Startsida (svensk)

Mappetype
Systemmappe
06.07.2018 10:52:39
I drift
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 16 av 16 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
1985
Innholdet oppdatert
04.06.2018 13:38:20
Datasett
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
1447
Innholdet oppdatert
22.08.2018 12:22:11
Ansvarlig forvalter
Regionmuseene i Rogaland (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland, Madli Hjermann

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
951
Innholdet oppdatert
10.12.2018 09:26:42
Prosjekt
Datasett
Ansvarlig forvalter
Estonian Photographic Heritage Society [en] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
2394
Innholdet oppdatert
30.10.2018 10:45:09
Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
359
Innholdet oppdatert
09.08.2018 14:57:59
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
4733
Innholdet oppdatert
11.12.2018 13:55:45
Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Status
I drift
Totalt antall poster
2742
Innholdet oppdatert
12.12.2018 10:55:02
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
Status
I drift
Totalt antall poster
1107
Innholdet oppdatert
31.10.2018 09:32:44
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Teknisk Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Status
I drift
Totalt antall poster
156
Innholdet oppdatert
12.12.2018 14:55:07
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
7942
Innholdet oppdatert
10.12.2018 08:29:06
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nationalmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
Status
Beta
Totalt antall poster
444
Innholdet oppdatert
09.05.2018 07:57:35
Ansvarlig forvalter
Textilmuseet (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
3862
Innholdet oppdatert
08.12.2017 06:48:03
Datasett

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
241
Innholdet oppdatert
12.12.2018 16:30:30
Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
825
Innholdet oppdatert
13.10.2017 14:55:12
Datasett
Ansvarlig forvalter
Oslo Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Vegard Skuseth, Oslo museum

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
10672
Innholdet oppdatert
10.12.2018 16:20:42
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Status
Hvilende
Totalt antall poster
53
Innholdet oppdatert
19.10.2018 16:18:57
Datasett
Ansvarlig forvalter
Riksarkivet (Arkiv) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
olemyh@arkivverket.no

Kategorier


Navn
Startsida
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mappetype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk