3891 HØIDALSMO (Poståpneri midl.)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:14:13
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/0b0646ac-085c-4909-a14b-491113fa7b93 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
3891 HØIDALSMO
Bokmål

Alternative navn
HØIDALSMO
Bokmål

Etablering
15.11.1872 Tokke (Kommune)

-Tidspunkt
15.11.1872
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
30.09.1998

-Tidspunkt
30.09.1998
Kode
3891
Forretningstype
Historikk

HØIDALSMO poståpneri, i Laurdal prestegjeld, Øvre Thelemarken fogderi, under Skien postktr., ble opprettet ved Kgl.res.15.11.1872 med virksomhet fra 1.1.1873. Sirk. 33, 7.12.1872.

Poståpneriet var lagt ned fra 1.7.1874 til 1.10.1874.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til HØYDALSMO. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.11.1970 lagt under Notodden postktr. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 3860 HØYDALSMO ble nedlagt fra 1.10.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 16, 3.9.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk HØYDALSMO nytt postnr 3891.

(3860 / 3891)
Poståpnere/styrere:
Skolelærer Ole Ellingsen 1.1.1873.
Landh. Asmund H. Mogen 1.10.1874.
Handelsbetj. Egild Kittelsen Midbø 1.7.1877.
Gårdbr. Johar Halvorsen Oftelid 1.1.1879 (f.1857).
Hotelleier Halvor J. Ofte 11.11.1911 (f.1883).
Jon Halvorsen Ofte 1.12.1948 (f.1911).
Førstesekr. Aste Asgerd Råmunddalen 1.10.1978 (f.1944).
Postkass. Tone Høibø vikar 1.1.1984 (f.1958).
Res. posteksp. Astrid Kvaale vikar 1.3.1985 (f.1962).
Bjørg Karin Nordlien vikar 1.1.1987.

Årlig poståpnerlønn:

1873 1877 1894 1908 1912 1913 1914 1917
Spd. 12
Kr 100 240 300 350 400 450 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 15.11.1872 30.09.1998

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
15.11.1872 30.09.1998

--Tidligste tidspunkt
15.11.1872
--Seneste tidspunkt
30.09.1998
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål