Renhult, Vilhelm (1876 - 1948) [sv]

Renhult, Vilhelm (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:17
15/06/2019 00:24:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0ade1ec4-5766-4aaa-be82-c5d3a8a10cb8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Renhult, Vilhelm
Swedish

First name
Vilhelm
Swedish

Last name
Renhult
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

-Time
04.05.1876
--Place
-Time
1948
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Troligen elev vid Söndags- och Aftonskolan i Örebro (omnämnd i årsredogörelser 1899, 1900, 1901 för flit och framsteg).

Verksamhet: Verksam i Örebro 1905-1938.

Egna skrifter: Byggnadsbeskrivning till Eget hem, v Hofsta, 1913.

Verk ett urval:
Badhus i Svartån 1905.
Bostadshus i Örebro: Jakobsg 20, 1905; Kristinag 8, 1906; Hagag 17, 1907; Prinsg 6, 1908; Hagastrand 10, 1909; Olaig 13, 1910; Storg 12, 1910; Storg 8, 1911; Storg 10, 1911; Storg 20, 1912; Köpmang 57, 1913; Storg 26, 1914; Kungsg 42 och 56, 1915; Ringv 17, 1916; Gamla gatan 18, 1918; sammanlagt ca 70 bostadshus under perioden 1905-1919, sedan ca 40 bostadshus 1920-1938, t ex Kristinag 29, 1924, Angelg 21, 23, 25 och 27, 1935.
Frikyrkor i Örebro: Betlehemskyrkan, Skebäcksv 2, 1907 (Svenska Missionsförbundet); Trefaldighetskyrkan, S Strandg 3, 1908 (metodist); Immanuelskyrkan, Ekersg 15, 1908 (Örebro Missionsförbundet) samt Örebromissionens hus, Järnvägsg 1912.
Fabriksbyggnader i Örebro: Skofabrik, Ö Bang 36, 38-Fredsg 28, 1911 (riven); Skofabrik, Stureg 22 (riven 1975); AB Lundells möbelfabrik, Älvtomtag 12-14, 1914 samt Oscarias skofabrik, S Allén 2 - 4, 1914.
Örebro enskilda bank, Nyg 33 - Kapellg, Arboga, 1914-1915.
Villa Bäckebo, Hovsta, 1912.
Villa Tjällmora, Hovsta, 1912.
Konsumbutik, Villag 9, Skebäck 1926 mm.

Swedish

Reference
Vilhelm Renhult, arkitekt i Örebro. Svensson, Bengt: C1-uppsats i konstvetenskap. Stockholms universitet 1977.
Alm, Göran: Enkel men värdig - metodistisk kyrkoarkitektur 1869 - 1910. Akademisk avhandling, Stockholms universitet. Stockholm 1974.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Boklund, Harald (red): 100 blad svensk byggnadskonst. Malmö, 1923.
Swedish

Editorial note
Swedish