Renhult, Vilhelm (1876 - 1948) [sv]

Renhult, Vilhelm (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:17
12.01.2019 00:25:23
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/0ade1ec4-5766-4aaa-be82-c5d3a8a10cb8 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Renhult, Vilhelm
Svensk

Fornavn
Vilhelm
Svensk

Etternavn
Renhult
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

-Tidspunkt
04.05.1876
-Tidspunkt
1948
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Troligen elev vid Söndags- och Aftonskolan i Örebro (omnämnd i årsredogörelser 1899, 1900, 1901 för flit och framsteg).

Verksamhet: Verksam i Örebro 1905-1938.

Egna skrifter: Byggnadsbeskrivning till Eget hem, v Hofsta, 1913.

Verk ett urval:
Badhus i Svartån 1905.
Bostadshus i Örebro: Jakobsg 20, 1905; Kristinag 8, 1906; Hagag 17, 1907; Prinsg 6, 1908; Hagastrand 10, 1909; Olaig 13, 1910; Storg 12, 1910; Storg 8, 1911; Storg 10, 1911; Storg 20, 1912; Köpmang 57, 1913; Storg 26, 1914; Kungsg 42 och 56, 1915; Ringv 17, 1916; Gamla gatan 18, 1918; sammanlagt ca 70 bostadshus under perioden 1905-1919, sedan ca 40 bostadshus 1920-1938, t ex Kristinag 29, 1924, Angelg 21, 23, 25 och 27, 1935.
Frikyrkor i Örebro: Betlehemskyrkan, Skebäcksv 2, 1907 (Svenska Missionsförbundet); Trefaldighetskyrkan, S Strandg 3, 1908 (metodist); Immanuelskyrkan, Ekersg 15, 1908 (Örebro Missionsförbundet) samt Örebromissionens hus, Järnvägsg 1912.
Fabriksbyggnader i Örebro: Skofabrik, Ö Bang 36, 38-Fredsg 28, 1911 (riven); Skofabrik, Stureg 22 (riven 1975); AB Lundells möbelfabrik, Älvtomtag 12-14, 1914 samt Oscarias skofabrik, S Allén 2 - 4, 1914.
Örebro enskilda bank, Nyg 33 - Kapellg, Arboga, 1914-1915.
Villa Bäckebo, Hovsta, 1912.
Villa Tjällmora, Hovsta, 1912.
Konsumbutik, Villag 9, Skebäck 1926 mm.

Svensk

Referanse
Vilhelm Renhult, arkitekt i Örebro. Svensson, Bengt: C1-uppsats i konstvetenskap. Stockholms universitet 1977.
Alm, Göran: Enkel men värdig - metodistisk kyrkoarkitektur 1869 - 1910. Akademisk avhandling, Stockholms universitet. Stockholm 1974.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Boklund, Harald (red): 100 blad svensk byggnadskonst. Malmö, 1923.
Svensk

Administrativ notat
Svensk