Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
September 7, 2017 6:33:35 AM CEST
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0ac45a17-2f26-44f5-bda0-5e93da537068 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ploom, Harald
Estonian

First name
Harald
Estonian

Last name
Ploom
Estonian

Birth
08.09.1888

-Time
08.09.1888
Life role
Photographer 1912 1940?
Valga Tööoskusamet ERA.3170.1.352, leht 1

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1912 1940?

--Earliest time
1912
--Latest time
1940?
-Source
Valga Tööoskusamet ERA.3170.1.352, leht 1
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

isa - Madis Ploom

Estonian

Occupation
fotograaf; 1909-1912 töötas Ludvig Krohvi ateljees Jamburgis; 1912- töötas Karl Bulla juures Petrogradis, Nevski 53;

-Description
fotograaf; 1909-1912 töötas Ludvig Krohvi ateljees Jamburgis; 1912- töötas Karl Bulla juures Petrogradis, Nevski 53;
Estonian

Activity
Töötas fotostuudios
1923-1936- "Foto Ploom" Tõrva linnas
Valga Tööoskusamet ERA.3170.1.352, leht 1 ja 2

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
1923-1936- "Foto Ploom" Tõrva linnas
Estonian

-Source
Valga Tööoskusamet ERA.3170.1.352, leht 1 ja 2
Estonian
Education
1909-1912 õppis foto-ala piltnik Ludvig Krohvi juures Jamburgis (lõpetas õpingud sellina)

-Description
1909-1912 õppis foto-ala piltnik Ludvig Krohvi juures Jamburgis (lõpetas õpingud sellina)
Estonian

Residence
-1909-1912 Venemaa, Jamburg; 1912-1920- Venemaa, Petrograd; -1923-1936- Tõrva, Valga tn 26
Valga Tööoskusamet ERA.3170.1.352, leht 1

-Description
-1909-1912 Venemaa, Jamburg; 1912-1920- Venemaa, Petrograd; -1923-1936- Tõrva, Valga tn 26
Estonian

-Source
Valga Tööoskusamet ERA.3170.1.352, leht 1
Estonian
Note
07.10.1936 väljastati Valga tööoskusameti fotograafi tööala õppinud töölise registreerimistunnistus nr 1578

(Märkuste viide: Valga Tööoskusamet ERA.3170.1.352, leht 5)
Estonian

Reference
Valga Tööoskusamet ERA.3170.1.352
Estonian