Botnmark, Kåre Halvdan (1923 - 2010)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:56
12.01.2019 01:25:31
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/09c3fc64-98a0-48d1-bac0-430bd5b7b41a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Botnmark, Kåre Halvdan
Bokmål

Fornavn
Kåre Halvdan
Bokmål

Etternavn
Botnmark
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1923

-Tidspunkt
1923
Død
2010

-Tidspunkt
2010
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Evenes 13.05.1923, død 13. januar 2010. Sønn av tømrer Wilhelm B. og Anna, f. Nilsen. Sv.brev 1952 og håndv.brev samme år. Handelsbrev. Botnmark startet egen forretning i Florø i 1948 og drev denne frem til 1969. Deretter ble han den første fotolærer ved Romerike yrkesskole, senere Strømmen videregående skole og her var han ansatt til han gikk av med pensjon i 1990. Tilsl. N.H.F., medl. av Bergen og Hordaland Fotograflaug og formann i Florø Håndv.for. Spesielt interessert i skisport. G. i 1948 med Aase Øvrebotn, datter av Kaare og Susanna Øvrebotn. 2 sønner.

Virkested:
1948-0000: Florø

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR
Fotografi 2010 : 1, s. 50 (nekrolog)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål