Botnmark, Kåre Halvdan (1923 - 2010) [no]

Botnmark, Kåre Halvdan (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
January 24, 2017 12:58:56 PM CET
January 12, 2019 1:25:31 AM CET
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/09c3fc64-98a0-48d1-bac0-430bd5b7b41a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Botnmark, Kåre Halvdan
Norwegian bokmål

First name
Kåre Halvdan
Norwegian bokmål

Last name
Botnmark
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1923

-Time
1923
Death
2010

-Time
2010
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Evenes 13.05.1923, død 13. januar 2010. Sønn av tømrer Wilhelm B. og Anna, f. Nilsen. Sv.brev 1952 og håndv.brev samme år. Handelsbrev. Botnmark startet egen forretning i Florø i 1948 og drev denne frem til 1969. Deretter ble han den første fotolærer ved Romerike yrkesskole, senere Strømmen videregående skole og her var han ansatt til han gikk av med pensjon i 1990. Tilsl. N.H.F., medl. av Bergen og Hordaland Fotograflaug og formann i Florø Håndv.for. Spesielt interessert i skisport. G. i 1948 med Aase Øvrebotn, datter av Kaare og Susanna Øvrebotn. 2 sønner.

Virkested:
1948-0000: Florø

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR
Fotografi 2010 : 1, s. 50 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål