Eek, Ann Christine (1948 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:25
12.01.2019 01:28:36
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/095e0ed6-8b77-4683-befb-73878c759256 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Eek, Ann Christine
Bokmål

Fornavn
Ann Christine
Bokmål

Etternavn
Eek
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1948

-Tidspunkt
1948
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 05.10.1948
Født i Falun i Sverige. Utdannet ved Kursverksamhetens Fotoskola i Stockholm 1968-71. Virksom i gruppen Saftra 1969-79 med reportasje-, illustrasjons- og dokumentarfotografi. Utga i 1974 "Arbeta - inte slita ut sig!", en bok om dobbeltarbeidende kvinner , i samarbeid med Kajsa Orlander og Ann Mårtens. Flyttet i 1979 til Norge. Siden 1982 fotograf ved Universitetets Etnografiske Museum, Oslo. Virksom som skribent og kritiker. Har fotografert fra forskjellige sosiale miljøer i Sverige og Norge. Opptatt av kvinnesak, for eksempel albanske kvinners forhold i Jugoslavia. Ellers fotografert i Norge, Frankrike, Italia, London, Sovjetunionen, Spania og Albania. Eek hadde i 1987 separatutstilling i Preus Fotomuseum, Horten.

Virkested:
1968-1980: Sverige
1980-0000: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder

Fotografi 11(1978) : 3, s. 14-15, 24
Preus Fotomuseum. Catalogue August-September 1987
Norsk fotografisk tidsskrift 73(1987) : 4, s. 41
Fotografi 21(1988) : 7, s. 21-27
Norske fotosamlinger, 1989
Rådström, Anna: ""Från det personliga til det politiske til det levande"" Ann Christine Eeks utveckling som fotograf under 1970-1980-talen. Umeå 1990
Norsk fotografisk tidsskrift 81(1995) : 5, s. 22-24
Fotografi 27(2004) : 7, s. 52-59
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål