Eek, Ann Christine (1948 - ) [no]

Eek, Ann Christine (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:25
22/06/2019 01:21:30
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/095e0ed6-8b77-4683-befb-73878c759256 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Eek, Ann Christine
Norwegian bokmål

First name
Ann Christine
Norwegian bokmål

Last name
Eek
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1948

-Time
1948
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 05.10.1948
Født i Falun i Sverige. Utdannet ved Kursverksamhetens Fotoskola i Stockholm 1968-71. Virksom i gruppen Saftra 1969-79 med reportasje-, illustrasjons- og dokumentarfotografi. Utga i 1974 "Arbeta - inte slita ut sig!", en bok om dobbeltarbeidende kvinner , i samarbeid med Kajsa Orlander og Ann Mårtens. Flyttet i 1979 til Norge. Siden 1982 fotograf ved Universitetets Etnografiske Museum, Oslo. Virksom som skribent og kritiker. Har fotografert fra forskjellige sosiale miljøer i Sverige og Norge. Opptatt av kvinnesak, for eksempel albanske kvinners forhold i Jugoslavia. Ellers fotografert i Norge, Frankrike, Italia, London, Sovjetunionen, Spania og Albania. Eek hadde i 1987 separatutstilling i Preus Fotomuseum, Horten.

Virkested:
1968-1980: Sverige
1980-0000: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder

Fotografi 11(1978) : 3, s. 14-15, 24
Preus Fotomuseum. Catalogue August-September 1987
Norsk fotografisk tidsskrift 73(1987) : 4, s. 41
Fotografi 21(1988) : 7, s. 21-27
Norske fotosamlinger, 1989
Rådström, Anna: ""Från det personliga til det politiske til det levande"" Ann Christine Eeks utveckling som fotograf under 1970-1980-talen. Umeå 1990
Norsk fotografisk tidsskrift 81(1995) : 5, s. 22-24
Fotografi 27(2004) : 7, s. 52-59
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål