Sundius, Petter Georg (1823 - 1900) [sv]

Sundius, Petter Georg (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:19
12.01.2019 00:27:27
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/092ef69b-fa28-4160-8a7e-3b6fc89ef3de | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Sundius, Petter Georg
Svensk

Fornavn
Petter Georg
Svensk

Etternavn
Sundius
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
29.09.1823 Säter

-Tidspunkt
29.09.1823
-Stedreferanse
Säter

--Sted (tekst)
Säter
Svensk
Død
-Tidspunkt
20.04.1900
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: TI 1843-1847, Tekniska Institutet.
FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Elev till Chiewitz i Finland (tre år).

Verksamhet: Dekoratör vid slöjdutställningen i London 1862.
Frivillig i dansk-tyska kriget 1848.
Sjöman.

Lärarverksamhet: Överlärare i husbyggnadskonst vid Slöjdskolan i Stockholm.

Egna skrifter: Lantbruksarkitektur I-III, 1858-1859.

Verk ett urval:
Stadsplan för Gävle 1869 (ej antagen).
Stadsplan för Söderhamn 1875-1876 (med O Veidling).
Stadsplan för Södertälje 1878-1882 (med S Hellman).
Stadsplan för Sundsvall 1875 (med J Cronstrand) och 1873, 1878 (med E Fegraeus, L Berg).
Stadsplan för Jönköping 1875.
Stadsplan för Halmstad 1879.
Stadsplan för Trosa 1881, m fl stadsplaner för svenska och finska städer.
Badhus Norrtälje och (delvis) Lysekil (tillsammans med Chiewitz).
gamla Djurgårdsbron, Stockholm (med Chiewitz).
Karlstad läroverk, Tingvallaläroverket, 1869, tillsammans med C J Westergaard.
Sjömanskapellet Sundsvall.
Gävle handelsbank, Drottningg 25, Gävle 1878.
Uplandsbanken, Drottningg 33, Gävle 1870.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1344.
Nordisk familjebok.
Wollin, Nils G: Från ritskola till konstfackskola - Konstindustriell undervisning under ett sekel. Stockholm, 1951.
Karlström, Ture: Gävle stadsbild. Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början. Gävle, 1974.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Svensk

Administrativ notat
Svensk