Nævra, Arne (1953 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:25
12.01.2019 01:47:34
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/08ef2688-59cb-4b91-b90f-d99196740d73 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Nævra, Arne
Bokmål

Fornavn
Arne
Bokmål

Etternavn
Nævra
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1953

-Tidspunkt
1953
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Nævra er født i Øvre Eiker i Buskerud i 1953. Stils- og filmfotograf med natur i arktiske strøk som hovedområde.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 41(2008) : 4, s. 61
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål