1316 BÆRUM SYKEHUS (Postkontor C)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:08
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/08591ee0-8c6f-4901-8580-a0b3756cb537 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1316 BÆRUM SYKEHUS
Bokmål

Alternative navn
BÆRUM SYKEHUS
Bokmål

Etablering
22.11.1982 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
22.11.1982
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
29.02.1992

-Tidspunkt
29.02.1992
Kode
1316
Forretningstype
Bokmål

Historikk

BÆRUM SYKEHUS postkontor C, i Bærum komm., under Adm.avd. i Oslo postdistr., ble opprettet den 22.11.1982. Sirk. 37, 18.11.1982.

Ved omorganisering av Oslo postdistrikt lagt under Asker og Bærum postregion fra 1.1.1989. Sirk. 1, 10.1.1989.

1316 BÆRUM SYKEHUS postkontor ble nedlagt fra 1.3.1992. Bærum sykehus vil etter dette høre til Sandvika postkontor. Ny postadresse er 1300 SANDVIKA. Sirk. 8, 21.2.1992.

(1316)
Poststyrere:
Eva Pauline Johnsen midlt.2.11.1982 (f. 1938).
Postkass. Kari Nordløkken 1.3.1983 (f. 1942).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 22.11.1982 29.02.1992

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
22.11.1982 29.02.1992

--Tidligste tidspunkt
22.11.1982
--Seneste tidspunkt
29.02.1992
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål