Metall

metal (engelsk)

Sist lagret
09.01.2015 20:49:17
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/081f6b27-6682-49e5-a886-29a09a606ebc | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Metall
Bokmål

metal
Engelsk

Webbreferanse
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål